System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiejProjekt stanowi odpowiedź na zgłaszane przez jednostki służby zdrowia współpracujące z Polsko Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych zainteresowanie narzędziami pomiarowymi i informatycznymi wspierającymi terapię narządu ruchu. Jak wykazała analiza:

 • około 70% z przebadanej populacji dzieci klas IV,V i VI miało wady postawy,
 • co czwarta osoba w wieku 70 lat i więcej nie przejdzie samodzielnie odległości 500m,
 • kłopoty z samodzielnym wejściem i zejściem ze schodów (na 1 piętro) ma blisko
  co dwudziesta osoba dorosła, ale już co dwunasta osoba 60 letnia,
 • około 45% niepełnosprawności spowodowana jest przez uszkodzenia i choroby narządu ruchu,
 • w grupie osób rehabilitowanych, które pomimo leczenia nie odzyskały sprawności fizycznej i otrzymały rentę z tytułu niezdolności do pracy 50% stanowili pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu

Konieczność poprawy efektywności leczenia narządu ruchu potęgowana jest przez relatywnie długi czas hospitalizacji, rehabilitacji i niższy niż przy innych schorzeniach odsetek pacjentów w pełni wyleczonych, jak również wysoki wskaźnik niepełnosprawności wśród tej grupy chorych.

Celem projektu jest opracowanie metod i realizacja wielomodułowego systemu zaawansowanej analizy danych pomiarowych z systemu akwizycji ruchu pozwalającego na pomiar kinematyki, dynamiki ruchu i napięć mięśniowych. Potencjalne zastosowania obejmują:

 • wykrywanie neurologiczno-motorycznych nieprawidłowości,
 • porównywanie wzorców ruchu osób, w szczególności chorych i zdrowych,
 • określenie nowych symptomów nienormalnych ruchów,
 • określenie nowych metod diagnostycznych,
 • planowanie i nadzorowanie rehabilitacji oraz jej optymalizację,
 • projektowanie i optymalizację protez i implantów ortopedycznych,
 • analizę skutków zabiegów medycznych.

Efektami projektu są też zainteresowane przedsiębiorstwa produkujące gry komputerowe poszukujące bardziej elastycznych metod tworzenia animacji. Projekt, którego celem jest wprowadzenie innowacyjnych usług w zakresie ortopedii, stworzenie podstaw dla dalszych badań w zakresie biometrii ruchu jak również zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw produkujących gry komputerowe i reklamy jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Budżet projektu wynosi 6 004 090,52 PLN.

2012-07-16
W związku z realizacją projektu "System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej" projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 zwracamy się z zapytaniem ofertowym znajdującym się w załączniku. Na ofertę czekamy do dnia 31 lipca 2012, do godziny 14. Szczegóły znajdują się w załączniku. Zapytanie ofertowe Formularz

Adresy do stron:
Unia Europejska Program Inowacyjna Gospodarka Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2012-04-16
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty z zakresu komputerowej analizy ruchu. Warsztaty odbędą się w dniu 8 maja 2012 r. w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie w formie interaktywnych zdalnych sesji pomiarowych. Do wyboru będą dwie ścieżki tematyczne: sesja medyczna oraz sesja artystyczna. więcej >>>

2012-03-10
Udostępniono wersję 1.0 oprogramowania Edytor Wielomodalnych Danych Ruchu. Wprowadzono możliwość rejestracji użytkowników. Rozszerzono kartę pacjenta. Wprowadzono nowe typy analizy wielu serii danych.Pobierz najnowszą wersję programu Edytor Danych Ruchu >>>

2011-09-24
W dniu 24 września 2011 r. w PJWSTK w Warszawie w ramach XV Festiwalu Nauki odbył się wykład „Akwizycja, analiza i synteza ruchu postaci ludzkiej” poprowadzony przez prof. dr hab. K. Wojciechowskiego.

2010-12-20
Udostępniono wersję 1.5 oprogramowania bazy danych ruchu. Dodano kreator szybkiego wprowadzania sesji oraz udoskonaleń interfejsu przeglądania danych. Wprowadzono syntetyczne listingi zawartości sesji.

2011-05-12
Udostępniono wersję 0.9 oprogramowania Edytor Wielomodalnych Danych Ruchu. Wprowadzono nowe formaty przetwarzania danych wielomodalnych.

2010-11-20
Opracowano stronę laboratorium ruchu. Nowa strona dostępna jest pod adresem www.hml.pjwstk.edu.pl

2010-11-05
Udostępniono wersję 1.4 oprogramowania bazy danych ruchu. Nowa wersja programu umożliwia prostą edycję zgromadzonych danych. Wprowadzono możliwość definiowania atrybutów generycznych.

(14 wydarzeń )

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy
z i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1.